Praktijk EFT Oké Jacqueline Besseling
EFT - Emotional Freedom Techniques theorie
Welkom
EFT
Theorie
Methode
Tikken
Positieve EFT
Voorbeeld Stress
Toepassing
Werkwijze
Tarief
Artikelen en boeken
Links
Contact

EFT richt zich op het voorkomen of opheffen van blokkades die ontstaan zijn of kunnen ontstaan door opgedane heftige negatieve en stressvolle en/of traumatische ervaringen. Niet de ervaring op zich zorgt voor blokkades maar wel hoe hij wordt verwerkt. Zelf iets kunnen doen, je energie verbruiken en ontladen zorgt voor een gezonder stresssysteem. Met zelfhulp kun je de techniek voor jezelf toepassen door regelmatig even stil te staan bij ervaringen en emoties om te voorkomen dat ze blokkades veroorzaken.

Bij stress maakt het lichaam veel energie vrij om te kunnen vechten of vluchten. Stress komt, energie komt, stress gaat, energie wordt ontladen en je kunt weer verder. Je lijf heeft geleerd dat wat komt, ook weer gaat en wordt opgelost, ookal is het heftig en geeft het een lichamelijk heftige reactie (huilen, trillen, koud worden, warm worden of andere lichamelijke gewaarwordingen). Je hersenen, de amygdala in de hersenen, krijgt het sein: dit is opgelost en vergelijkbare situaties zijn op te lossen.

Ervaren dat wat komt ook weer gaat geeft veerkracht.

De werking van de amygdala

Blokkades ontstaan als stresscirkels niet rond zijn. Je schiet in de stress maar slikt je reactie in, je schiet in de stress maar durft of kunt er niets mee te doen (niet huilen, boos worden, zeggen wat je er van vindt, er voor jezelf een weg in vinden). Bij stress maakt het lichaam veel energie vrij om te kunnen vechten of vluchten. Wanneer het lichaam deze energie niet gebruikt ontstaan verstoringen, blokkades. Iedere keer als een situatie ook maar enigszins vergelijkbaar is schiet het lichaam weer in de stress. En als dan iedere keer eenzelfde niet afgeronde stresscirkel het gevolg is, loopt het stressniveau en de stress gevoeligheid hoger op. Dit kan zonder dat je nog ‘weet’ waar de reactie vandaan komt. Je kunt minder aan en bent sneller uit balans.

EFT helpt met het oplossen van de lichamelijke gewaarwordingen die zijn ontstaan bij overweldigend ervaren ervaringen. Het gevoel in je lijf, bij heftige emoties. Het gevoel dat nog steeds ervaren kan worden als of het net gebeurd ookal is de gebeurtenis zelf al (lang) voorbij. Dat gevoel ligt opgeslagen in je lichaam. Je kunt de lichamelijk gewaarwording oplossen door er met EFT aan te werken. Door het tikken komen hormonen die stress verminderen vrij. Je staat stil bij en benoemt de emotie met alle gewaarwording, gedachten, gevoelens en gedrag die er bij opkomen. Je loopt een ervaring stap voor stap langs om ‘op te lossen’. Je weet dan nog dat het was maar je lichaam reageert niet meer haast net alsof het in het nu gebeurd. De ervaring en de erbij vastgelegde emoties overweldigen niet meer, je krijgt er controle over. Daarvoor moet je wel eerst naar de emotie en de daarbij opkomende gewaarwording toe en erbij durven blijven om het te veranderen.

Bij heftige ervaringen is samenwerking met een EFT professional een belangrijk en dringend advies. Een professional kan je helpen de juiste woorden te vinden. En een professional biedt de emotionele steun die je nodig kunt hebben.

Praktijk EFT Oké Jacqueline Besseling Sitemap